Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 9 im.M.Skłodowskiej-Curie w Dąbrowie Górniczej

PLAN PRACY SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO
Gimnazjum nr 9 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Dąbrowie Górniczej
rok szkolny 2014/2015

Zadania do realizacji

1. Organizowanie społeczności uczniowskiej. 
- IX: Wybór Samorządu Szkolnego 
- IX: Zebranie Samorządu Szkolnego:
- omówienie planu pracy;
- zapoznanie ze Statutem i Regulaminem Szkoły, WSO
- cały rok: Bieżące informacje na tablicy samorządu
- cały rok: Aktualizacja informacji na Stronie internetowej samorządu - cały rok według potrzeb : Spotkania Samorządu z Dyrektorem 
- VI: Wybory uzupełniające do Samorządu Szkolnego 

2. Organizacja życia kulturalnego na terenie Szkoły 
- Współorganizacja szkolnych imprez i uroczystości według „Harmonogramu imprez szkolnych” 
- X: Przygotowanie życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- X: Konkurs z okazji „Dnia Nauczyciela” 
- XI:Pomoc w organizacji Dnia Patrona Szkoły i ślubowania klas pierwszych 
- XII: Organizacja Mikołaja w szkole. 
- I: Zorganizowanie akcji profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania agresji
- II: Przygotowanie poczty Walentynkowej
- II: „Randka w ciemno” – druga edycja 
- III: Przygotowanie Święta Wiosny
- III: Akcja „Kartka dla pierwszaka” 
- IV: Szkolny dzień Łakomczucha 
- IV: Prima Aprilis – zamiana ról (uczniowie prowadzą lekcje) 
- V: Współorganizowanie Dnia Dobrych Uczynków
- VI: Pożegnanie uczniów kończących szkołę. Uroczyste Zakończenie roku szkolnego
- Organizacja dyskotek w celu integracji społeczności uczniowskiej
np. Andrzejki (Dzień Przebierańca) Według potrzeb 
- Współpraca z : hospicjum św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu, UNICEF, TPD 

- cały rok: Urodziny miesiąca – kolory do losowania 
- cały rok: Odliczanie dni do wakacji 

3.Troska o interesy społeczności uczniowskiej. 
- Reprezentowanie interesów kolegów i koleżanek wobec społeczności szkolnej. 
- Czuwanie nad prawidłowym przeprowadzaniem sprawdzianów i prac klasowych- przestrzeganie WSO 
- Nadzór nad opiniowaniem uczniów zagrożonych skreśleniem, uczniów nagradzanych itp. 
- Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów: uczeń – nauczyciel; nauczyciel – uczeń.
- Spotkania z „nietuzinkowymi” ludźmi. 

4. Środowisko naturalne. 
- IV: Pomoc w organizacji obchodów Dnia Ziemi.
- Samorządy Klasowe - Opieka nad roślinami doniczkowymi w pracowniach.
- Dbanie o czystość i estetykę obejścia Szkoły. 


© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl